logo

Tarnowskie Góry wchodzą w skład województwa śląskiego, dawnego katowickiego, są siedzibą powiatu tarnogórskiego. To 61-tysięczne miasto, które zlokalizowane jest w północnej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Sąsiaduje z Bytomiem, Lublińcem, a także z Piekarami Śląskimi. Odległość od Katowic wynosi około 25 kilometrów, od Gliwic – około 22 kilometrów, od Bytomia – 12 kilometrów. W okolicy znajdują się wzniesienia Garbu Tarnogórskiego, doskonałe dla miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu.

Historia Tarnowskich Gór

Tarnowskie Góry związane są od wieków z wydobyciem rud ołowiu, cynku i srebra. Od końca XV wieku, kiedy znaleziono tutaj pierwszą bryłę kruszcu ze srebrem, do miasta zaczęło przybywać wielu nowych osadników. Powstały pierwsze zabudowania górnicze, a ówczesny właściciel tych ziem, książę Jan II Dobry, nadał miastu przywilej wolności górniczej. Miasto rozwijało się intensywnie, kwitł handel i rzemiosło i już w XVI wieku Tarnowskie Góry były najważniejszym ośrodkiem górnictwa kruszcowego na tych terenach. W późniejszych wiekach za sprawą epidemii i wojen znaczenie miasta było mniejsze. W XVIII wieku powstałą tu hura „Fryderyk” z pierwszą na kontynencie europejskim maszyną parową, potem otwarto szkołę górniczą, założono nowe huty, fabryki. Na początku XX wieku zakończyło się wydobycie rud.

Co ciekawego czeka w Tarnowskich Górach?

Najważniejsze zabytki i atrakcje turystyczne miasta związane są z jego przemysłową przeszłością. Oprócz nich warto zobaczyć Dzwonnicę Gwarków z XVI wieku, kościół ewangelicki Zbawiciela przy rynku, kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, kościół św. Anny z XVII wieku, klasztor oo. Kamilianów z sanktuarium i parkiem klasztornym. Również inne ważne punkty to ratusz miejski, pochodzący z XVII wieku Dom Cochlera, gdzie znajduje się najstarsza apteka w mieście „Pod Aniołem”, zabytkowe kamienice, zwłaszcza przy ulicach Krakowskiej, Józefa Piłsudskiego, Sienkiewicza, Legionów. Zapraszają także park miejski, pałac w Rybnej, zamek w Starych Tarnowicach.

Można też odwiedzić obiekty przybliżające historię miasta – zaprasza Muzeum w Tarnowskich Górach w zabytkowym Domu Sedlaczka, Zabytkowa Kopalnia Rud Srebronośnych, Sztolnia Czarnego Pstrąga, militarne Muzeum Instytutu Tarnogórskiego. Organizowane są też ciekawe imprezy – trzydniowe Dni Gwarków, Piknik Gwarecki, Tarnogórskie Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej.

Powrót do góry
facebook