logo

Praca zdalna to forma pracy, w której pracownik wykonuje swoje obowiązki poza biurem, najczęściej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, takich jak komputery, internet i telefony komórkowe. Może to być np. praca na laptopie w kawiarni, w parku lub w domu. Praca zdalna jest coraz popularniejsza, ponieważ daje większą swobodę i elastyczność niż praca w biurze. Praca zdalna ma wiele zalet, takich jak możliwość wykonywania pracy w dowolnym miejscu i czasie, większa elastyczność czasu pracy oraz brak konieczności dojazdu do biura. Ponadto, wiele osób uważa, że praca zdalna pozwala im lepiej skupić się na pracy, ponieważ nie ma rozpraszaczy takich jak hałas, rozmowy czy odwiedzający. Jednak praca zdalna ma też swoje wady, takie jak brak bezpośredniego kontaktu z współpracownikami, częste powtarzanie się informacji i trudności w komunikacji. Nie jest łatwo określić, jakie zawody mogą być wykonywane zdalnie, ponieważ zależy to od wielu czynników, takich jak rodzaj wykonywanej pracy, potrzeby klientów czy wymagania pracodawcy. Jednak coraz więcej zawodów można wykonywać zdalnie, dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak komunikatory internetowe, wideokonferencje czy e-maile. O popularności pracy zdalnej świadczą liczne badania. Według badania „GlobalState of Remote Work 2019”, przeprowadzonego przez firmę Emergency, aż 4,3 miliona Polaków pracowało zdalnie w 2018 roku. Ponadto, według badania „Stan pracy zdalnej w Polsce 2019”, przeprowadzonego przez firmę Infomatrix, aż 59% polskich pracowników deklaruje, że chciałoby pracować zdalnie przynajmniej częściowo. Aby praca zdalna była efektywna, potrzebna jest dobra organizacja i samodyscyplina. Przede wszystkim należy stworzyć sobie odpowiednie miejsce do pracy, które będzie wygodne i bezpieczne. Ponadto, należy ustalić sobie jasne i realistyczne cele, które będzie można osiągnąć w określonym czasie. Dobrze jest także ustanowić jasne zasady komunikacji z współpracownikami i/lub przełożonymi, aby uniknąć nieporozumień.

Powrót do góry
facebook