Ten przedmiot jest niedostępny. Przeglądaj podobne produkty w kategorii: Firma i biuro, Tarnowskie Góry
Zlecenia Zlece Firma i biuro Przełącznik kamer ppk-3 – szybka dostawa lub możliwość odbioru w 39 miastach
 

Przełącznik kamer ppk-3 – szybka dostawa lub możliwość odbioru w 39 miastach

prywatne
Dodano: 18 października 2019
|
ID oferty: 4795

PRZEŁĄCZNIK DO KAMER ITP.
PPK-3
VIDEO, 3 WEJŚCIA, 1 WYJŚCIE

OPIS
Przełącznik umożliwia wybór jednego z trzech źródeł sygnału i przyłączenie go do wyjścia. Wyboru można dokonywać ręcznie lub automatycznie. W trybie automatycznym można ustawić czas przełączania źródeł sygnału od ok. 0,5 sekundy do ok. 125 sekund z krokiem 0,5 sekundy. Czas, po którym nastąpi kolejne przełączenie można ustawić dla wszystkich kamer jednocześnie lub dla każdej kamery osobno. Możliwe jest także ustawienie pominięcia w sekwencji każdego z wejść.

FUNKCJE URZĄDZENIA
Przełączanie ręczne i automatyczneMożliwość ustawienia czasu przełączania wejśćMożliwość ustawienia pominięcia wybranych wejśćZapis konfiguracji w pamięci trwałej urządzenia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ilość wejść: 3Ilość wyjść: 1Impedancja wejść / wyjść: 75ΩZasilanie: DC 12V / 50mAZakres regulacji czasu: 0.5s … 125sWymiary: 120 x 62 x 30 mmWaga: 85 g

KONFIGURACJA URZĄDZENIA

PRZEŁĄCZANIE RĘCZNE I AUTOMATYCZNE.
Aby ręcznie włączyć daną kamerę, należy wcisnąć odpowiedni przycisk znajdujący się poniżej numeru wejścia. Wybrane wejście sygnalizowane jest poprzez świecenie zielonej diody znajdującej się nad przyciskiem. Włączenie ręczne kamery wyłącza funkcję pracy automatycznej. Włączenia lub wyłączenia trybu automatycznego dokonuje się przez wciśnięcie przycisku oznaczonego symbolem „A”. Pracę tego trybu sygnalizuje czerwona dioda.

USTAWIENIE INDYWIDUALNEGO CZASU PRZEŁĄCZANIA WEJŚĆ.
Aby ustawić czas przełączania dla konkretnej kamery, należy wcisnąć przycisk włączający odpowiednie wejście i przytrzymać go tak długo, aż dioda nad nim zacznie migać. Każde mignięcie oznacza 0,5 sekundy. Należy więc tak długo trzymać przycisk, aż uzyskamy żądany czas przełączania dla danego wejścia. Przykładowo, dla oczekiwanego czasu 5 sekund, należy przytrzymać przycisk tak długo, aż dioda mignie 10 razy. W celu ustawienia wspólnego czasu przełączania wszystkich wejść należy przytrzymać dwa dowolne przyciski przełączania kamer.

USTAWIENIE POMINIĘCIA KAMERY.
Funkcję pominięcia kamery użytkownik włącza przytrzymując klawisz „A” przez około sekundę. Czerwona dioda zacznie migać, natomiast zielone diody pokażą, które kamery są aktywne (zapalona dioda nad aktywną kamerą), a które nieaktywne (dioda zgaszona). Aktywacji lub dezaktywacji danego wejścia można dokonać przyciskiem włączania danej kamery. Jeżeli dioda nad przyciskiem paliła się, to po naciśnięciu zgaśnie i odwrotnie. Wyjście z procedury i zapamiętanie ustawień następuje po ponownym naciśnięciu przycisku „A”.

ZAPIS KONFIGURACJI W PAMIĘCI STAŁEJ PRZEŁĄCZNIKA.
Urządzenie umożliwia zapamiętanie konfiguracji w celu przywrócenia ustawień po zaniku zasilania urządzenia. Zapamiętanie ustawień następuje podczas opuszczania funkcji pominięcia kamery opisanej w poprzednim punkcie. Zapisywane są wtedy skonfigurowane wcześniej czasy przełączania, numery pominiętych wejść oraz informacja czy po ponownym włączeniu przełącznik ma być od razu ustawiony w tryb przemiatania (tryb AUTO).Aby przełącznik po włączeniu zasilania wchodził w tryb pracy automatycznej, należy:Włączyć tryb pracy automatycznej przyciskiem „A” (dioda „A” świeci),Włączyć funkcję ustawiania pominięcia kamery, naciskając przycisk „A” przez około sekundę,Opuścić funkcje ustawiania pominięcia kamery, naciskając ponownie przycisk „A”.Aby przełącznik po włączeniu zasilania nie wchodził w tryb pracy automatycznej, należy:Pozostawić tryb pracy automatycznej wyłączony (dioda „A” nie świeci),Włączyć funkcję ustawiania pominięcia kamery, naciskając przycisk „A” przez około sekundę,Opuścić funkcje ustawiania pominięcia kamery, naciskając ponownie przycisk „A”.

Twoja ocena: oceń ofertę
Ocena oferty: 0 - 0 głosów

Ogłoszenia podobne

Cena: 107 zł
Adres: Tarnowskie Góry, tarnogórski
Użytkownik: @zpasji
Powrót do góry
facebook